26. 3. 2013

Stabilizátor napětí pro G1 / Control grid (G1) regulated power supply

Pro rekonstrukci několika elektronkových koncových stupňů jsem si navrhl pár modulů, který by měly tuto práci usnadnit a zrychlit, ale hlavně by pak jednotlivé KS měly být co nejvíce jednotné v případě potřeby jejich opravy.

Nejjednodušším modulem je stabilizátor napětí pro řídící mřížku G1.
 

Jedná se vlastně o zdroj kontstatního napětí stabilizovaný zenerovými diodami. Tento zdroj je posílen (oddělen) emitorovým sledovačem s tranzistorem T3. Modul zdroje obsahuje vstupní usměrňovač s diodovým můstem M1. Doporučuji použít můstek s mezním napětím 1000V. Filtrační kondenzátor pro běžné elektronky typu GU43b, RE025XA apod. stačí na 160-200V. Zenerovy diody jsou složeny ze dvou kusů. Přes didou D2 je pak připojen trimr P2 jenž slouží k jemnému nastavení mřížkového napětí. V případě GU43b jsem použil diody 5W 1N5363 (30V)  a 1N5359 (24V). Rozsah regulace je v tomto případě -30 až -54V. Při příjmu jsou diody D2 a D3 odpojeny pomocí relé RE1 a neprotéká jimi žádný proud. Na výstupu zdroje se pak objeví plné napětí za usměrňovačem, které pak zavře elektronku. Zde pozor na velikost tohoto napětí, aby nedošlo k překročení mezních parametrů pro první mřížku. Při sepnutí relé se uzavře obvod přes R3,D2 a D3 a na emitoru T3 se objeví stabilizované napětí. Rezistor R2 a trimr P1 slouží k měření mřížkového proudu a jejich hodnota závisí především na použitém měřícím přístroji. Pokud proud měřit nepotřebujete, stačí rezistor R2 vynechat a pájecí plošky proklemovat.

Jako spínací relé lze osadit relé typu JZC-xx, nebo libovolné relé G5Y, G6 od firmy Omron a celou řadu dalších ekvivalentů (Nais, Takamisawa apod.). Cívka relé není galvanicky spojena s obvody stabilizátoru. Hodnoty ostatních součástek jsou patrné ze schématu. Celá konstrukce je na oboustranném prokoveném plošném spoji o rozměrech cca 48x100mm.

Uvedený exemplář stabilizátoru již má spolehlivě naběháno několik desítek "motohodin" bez nejmenších problémů.

V případě zájmu mám ještě pár volných desek plošných spojů.


Žádné komentáře:

Okomentovat