5. 5. 2015

Yaesu band dekódér pro ovládání anténních přepínačů / YAESU band decoder

Všechny navržené přepínače je také třeba něčím ovládat. Nejjednodušší varianta je otočným přepínačem, ale to by jaksi nebylo ono. Nejlépe by bylo to nějak zautomatizovat, tak aby se nám antény přepínaly současně se změnou kmitočtu respektive pásma na transcieveru.

Jako majitel TCVR firmy YAESU mám výhodu v tom, že tyto rádia mají většinou na zadním panelu vyvedenou informaci o aktuálně zvoleném pásmu v binárním kódu. Kódování pásem je v následující tabulce.Zapojení konektorů na zařízení YAESU najdete v manuálu, typicky jsou pak konektory zapojeny takto:

Konektor DIN8

Konektor MiniDIN8


Vlastní schéma zapojení band dekódéru je pak velmi jednoduché. Klíčovým prvkem je CMOS 4028, což je obyčejný dekódér 1 z 10, jež nám z binární informace o pásmu aktivuje 1 z 10 výstupů odpovídající navolenému pásmu. Jako budiče spínacích relátek jsou použity vynikající obvody UDN2981 nebo TD62783, které jsou přímo určeny ke spínání kladné polarity pro buzení relátek, krokových motorů apod. Zatížitelnost výstupů těchto obvodů je až 350mA.Pro dekódér je navržen plošný spoj o rozměrech 50x87cm. Propojení s TCVR je navrženo prostřednictvím 8-mi pinového DIN konektoru (stejný konektor je osazen například FT1000MP) a zapojení pinů odpovídá zapojení konektoru na TCVR. K propojení je tedy třeba vyrobit kabel se zapojením vývodů 1:1. Celý dekódér je možné prostřednictvím tohoto kabelu napájet z TCVR.
Pro anténní přepínač tedy nemusí být separátní zdroj. Je třeba ale dodržet maximální možné zatížení napájecího výstupu z TCVR. Pokud by napájení z TCVR nestačilo, je možné připojit externí zdroj na svorkovnici K6. Oba zdroje (vnitřní a externí) jsou od sebe odděleny diodami D1 a D3. Dioda D2 je obousměrný transil 18V a chrání dekódér před napěťovými špičkami, případně před přepětím.

Pokud nechcete používat konektor DIN8 je možné pro propojení s TCVR využít konektor K8, kam je možné zapájet například hřebínkovou lištu, konektor MOLEX se zámkem apod.Jednotlivé výstupy odpovídající navolenému pásmu jsou vyvedeny na svorkovnici a jsou popsány servisním potiskem. Stačí je tedy propojit s příslušným relátkem anténního přepínače, nezapomeneme propojit země a máme hotové automatické ovládání.V praxi však většinou nemáme k dispozici 9 antén pro 9 amatérských pásem. Většinou má každý nějakou multi-bandovou anténu + nějaké single-bandové. Jak to tedy vyřešit ? Na plošném spoji je k dispozici 9 řad pájecích otvorů, které jsou propojeny s jednotlivými pásmovými výstupy. Protože výstupní budič pracuje na principu otevřeného emitoru, je možné jednotlivé výstupu spojovat paralelně aniž by se navzájem negativně ovlivňovaly.

Pokud máte přepínač 1:4 a 4 antény z nichž dvě jsou jednopásmové, je možné dekódér zapojit takto:Na plošném spoji propojíme pomocí kousku drátu příslušné pájecí bodu a ze svorkovnice vyvedeme pouze 4 ovládací vodiče + zem.

Pokud nemáte k dispozici zařízení YAESU, ale disponujete například kontrolérem Microham MK2R nebo MK2R+, máte k dispozici "band data" na pomocném konektoru ACC a to pro obě dvě ovládaná rádia. Rovněž tak některé staniční nebo závodní deníky umí posílat informaci o zvoleném pásmu na TCVR po paralelním portu (LPT). Ke všem těmto zařízením lze popsaný band dekódér připojit.

Využití je skutečně univerzální, prostřednictvím dekódéru nemusíte ovládat pouze anténní přepínače, ale také například sady filtrů W3NQN pro provoz SO2R, stub filtry za PA apod.

V případně zájmu o plošný spoj nebo hotový dekódér mě kontaktujte emailem.

English manual is HERE.

Žádné komentáře:

Okomentovat