15. 8. 2019

Nová YAGI 50MHz dle G0KSC / New 50MHz G0KSC YAGI

Moje původní YAGI na 6m dle designu YU7EF dosloužila tak nazrál čas udělat novou anténu. Tentkrát jsem zvolil design dle G0KSC a to 7 el. OWA o délce boomu cca 7,2m. Původní YAGI EF0607 měla boom 8,9metru, ale zisk větší jen asi o 0,6dB. Nárůst zisku jsem oželel, protože anténa vychází menší a méně je zatěžován stožár a rotátor. Boom je vyroben z jeklu 40x40x2mm, prvky pak z trubek 12x1mm. Dipól zústal původní. Mechanické provedení je patrné z vložených obrázků. Anténu jsme na stožár zdvihli a namontovali z plošiny, takže to šlo celkem rychle a snadno. Za pomoc s montáží TNX Rudovi OK2ZA.

28. 3. 2019

Yaesu band dekódér pro ovládání anténních přepínačů Mk. II / YAESU band decoder Mk. II

ZDE jsem popsal YAESU band dekódér s 9-ti výstupy, který dekóduje BCD kód pro 9 spodních radioamatérských pásem. S příchodem multi-bandových TRX kdy máme v jednom TRX i pásma 6m, případně i 2m a 70cm vyvstala potřeba rozšířit dekódér o dekódování dalších pásem. Proto jsem původní dekódér rozšířil na plných 16 výstupů, tj. plný počet stavů jež lze kódovat pomocí 4 bitů.

Schéma dekódéru je následující:


Kódování pásem:

Oproti 9-ti výstupové verzi je navíc přidán konektor D-SUB9 a separátní napájecí konektor.
Navíc lze pomocí jumperu JP1 uvést dekódér do inhibice a tím pádem všechny výstupy budičů uvést do plovoucího stavu. Této možnosti lze využít v případě, že potřebujeme například doplnit manuální ovládání.

Jinak platí vše co je napsáno v článku o původním dekódéru.Dekódér je postaven na oboutsranném plošném spoji o rozměrech 65x90mm.

English manual is HERE.

21. 11. 2018

80m TX filter

Jako pokračování filtrů pro omezení vzájemného rušení při kontrstingu v M/S kategorii jsem vyrobil filtr pro 80m. Opět osvědčená konstrukce dle DL7PV. Naměřené parametry jsou v přiloženém grafu.
28. 12. 2017

Předzesilovač W7IUV měření II. / W7IUV preamplifier - measurement II.

Kevin ZL1UJG si postavil předzesilovač na mém plošném spoji a následně provedl měření na profesionální měřícím pracovišti. Výsledky poslal a dal souhlas s jejich zveřejněním. Sami můžete posoudit, že parametry předzesilovače jsou skutečně vynikající.

Pozor!! OIP3 je ve skutečnosti +42.5dBm. V předzesilovači byl osazen 5dB attenuátor.
Z toho můžeme spočítat IIP3 jako 37.5dB-16dB (zisk na 14MHz) = 21,5dB. Uvážíme-li použití 5dB atenuátoru v předzesilovači dostaneme se na hodnotu vstupního IP3=26,5dB.

24. 12. 2017

Úpravy FT1000MP / FT1000MP Modification

Již nějakou dobu jsem se chystal na úpravy mojí FT1000MP doporučené I7SWX. Udělal jsem tři hlavní modifikace a to filtraci napájecího napětí pro VCO pro snížení fázového šumu, úpravu obvodu Noise Blanker a záměnu druhého směšovače za směšovač typu H-Mode. Tato poslední úprava je nejzásadnější a má vliv na celkovou odolnost přijímače. Pro H-Mode směšovač jsem navrhl vlastní plošný spoj do krabičky o rozměrech cca 43x43mm. Jak vypadají úpravy je na následujících fotografiích.

Deska s VCO

Filtr PSU
Deska zabudovaná v šasi


Úprava proti kliksání

Úprava NB, vstupu směšovače a vyvedení napájení pro H-Mode mixer

H-Mode mixer v krabičceZabudovaný mixer3. 12. 2017

ARRL 160m - nový český rekord / ARRL 160-Meter contest - New OK record


Na QTH OK5Z jsme před nedávnem dokončili vertikál na 160m takže není lepší příležitost než ho rovnou vyzkoušet v nějakém poctivém 160m kontestu. Beverage byly nateženy už od minulého týdne kde jel OK3C 160m v CQ WW CW. I když jsem měl nějaké společenské povinnosti v pátek i v sobotu, po dohodě s rodinou jsem se rozhodl tento kontest jet a vyzkoušet jak nám to bude chodit.

První noc jsem začal až cca v 00:00 UTC po příjezdu z Brna. Na výzvu to moc nechodilo, takže zbylo jen hledat a zobat. I tak se do rána podařilo 164 spojení a asi 15.400 bodů. To vypadlo zajímavě, protože platný OK rekord byl 21168 bodů. To mě dalo ještě větší motivaci do další noci pokusit se tento rekord překonat.

Druhou noc jsem byl na QTH již v 21:30 UTC a čekal na otevření pásma. Druhou noc byly podmínky ještě horší než tu první. Na výzvu s nějakým rozumným ratem to šlo asi hodinu. Takže zase hledat a zobat...
Nicméně stanice na pásmu byly a dalo se dovolávat. OK rekord padnul v 01:00 UTC. Podařilo se poměrně hodně násobičů a skoro se podařilo překonat i rekord v kategorii M/S 33.700 bodů. Bohužel na ránem přísun stanic skončil a bylo po závodě. K překonání rekordu M/S jsem potřeboval nějakých 20 spojení.... tak třeba příště.

Celkem tedy  283 spojení,   31130 bodů a  55 násobičů.

FT1000MP + PA, Beverage 275 a 300 deg 100+200m
N1MM+ 

Dosavadní platné rekordyBeverage 300 deg

Beverage 0 deg, v pozadí pak 275deg

Pata vertikálu v sobotu ráno když vyšlo sluníčko

Sobota ráno...

19. 4. 2017

Diplomy DXCC / DXCC Awards

Tak jsem se konečně po létech odhodlal požádat o diplomy DXCC. Vzhledem k tomu, že to není úplně levná záležitost, požádal jsem si jen o mixový "all band" a separátní diplom za 160m kde mám do důchodu ještě co dělat. Všechna spojení jsou potvrzena pouze a jen přes LotW, nepoužil jsem žádnou papírovou QSLi. První KV spojení mám v logu 16.11.1995, takže mě to trvalo cca 22 roků.17. 1. 2017

Dolní propust 160m / 160m Low Pass filter

Pro nadcházející CQ WW 160m jsem vyrobil filtr typu dolní propust jež je schopen přenést výkon 1500W. Inspiroval jsem se OK3RM a zvolil filtr dle DL7AV. Naměřená charakteristika je na následujícím obrázku:


A vlastní provedení filtru v krabici z pozinkovaného plechu.


12. 1. 2017

Beverage transformátory na dvouotvorových jádrech

Tento můj příspěvek volně navazuje na moje články o Beverage krabičkách tady a tady. Dostalo se mě do ruky dlouhé dvouotvorové jádro BN-73-6802. Je to vlastně dvojnásobně dlouhé zámé jádro BN-73-202 jež se běžně používá pro transformátory 1:9 pro Beverage. Zajímalo mě jak si toto kompaktní dlouhé jádro stojí v porovnání s jeho polovičním bratrem.Nejdříve jsem změřil ztráty v transformátoru 1:1. Navinul jsem 2x2 závity a změřil propustnou charakteristiku.


Z charakteristik je vidět, že jedno jádro BN-73-202 je málo a ztráty dosahují až -0.51 dB. Dvě složená malá jádra mají na spodních pásmech vyšší ztrátu než jedno kompaktní stejně dlouhé jádro.

Potom jsem navinul transformátor 1:9 čili 2 závity na primáru a 6 závitů na sekundáru. Transformátor jsem zatížil rezistorem 470 Ohm a reflektometrickým můstkem jsem změřil přizpůsobení.


Opět se potvrzuje, jedno jádro je málo. Dvě malá jádra jsou na 160m srovnatelná na 80m a 40m je jedno kompaktní jádro lepší, ale je to jenom o "prsa".

Na závěr jsem odmotal jeden sekundární závit a provedl měření pro transformační poměr 1:6.25 který využijeme pro RX systémy na OK5Z kde pro RX používáme koaxiální kabely 75 Ohm. Potvrdilo se to stejné jako pro 50 Ohm, na 160m srovnatelné na 80+40m mírně lepší


Závěrem lze tedy konstatovat, že oba typy jader jsou srovnatelné, kdo používá 2xBN-73-202 neudělá chybu a nemusí je hned měnit. S BN-73-6802 se lépe pracuje při vinutí a hlavně cenově je levnější než 2ks BN-73-202.