25. 9. 2019

Jednoduchý galvanicky oddělený USB/RS232/Audio interface / Simple galvanically isolated USB/RS232/Audio interface

Pro potřeby CDXP jsem navrhnul a zrealizoval jednoduchý galvanicky oddělený interface zejména pro digitální módy. Většinou jsme sebou na expedice vozili zařízení od firmy Microham Mikrokeyer II. Tento inteface je vynikající, ale má jednu velkou nevýhodu, i s příslušným kabelem váží cca 1.5kg. Pokud jich potřebujete vzít 5-7ks, už je to na spotřebované váze zavazadel poznat.

Proto jsem vymysel lehčí variantu, plně dostačují pro provozování digitálních módů za pomocí vestavěné zvukové karty v PC. Nejedná se o žádné převratné zapojení. Část audio je klasické koncepce s oddělovacími transformátory od firmy Bourns LM-NP-1001-B1.

Digitální část je zajímavější. Pro ovládání TCVR (CAT, PTT) je třeba sériová linka. CDXP většinou používá TCVR Elecraft K3 nebo Kenwood TS480, čili je třeba disponovat linkou RS232. Po lince RS232 lze jak ovládat kmitočet TCVR tak ho zaklíčovat (PTT via CAT). Novější notebooky však již většinou nedisponují sériovým portem, takže bylo vhodné do interface vestavět i konvertor USB/Serial. Jako konvertor jsem použil svůj oblíbený obvod Prolific PL-2303SA. Jedná se o asi nejmenší USB/Serial interface s minimem vnějších součástek. Obvod je podporován ve všech verzích Windows a taktéž v Linuxu.   Ovladač je poměrně nenáročný a má nízkou latenci. Rovněž tak cena obvodu je velmi příznivá.

Další zajímavou součástkou je obvod od Analog Devices ADM3251E. Jedná se o izolátor RS232 s izolační pevností 2,5kV a maximální rychlostí 460kbd. Jeho velkou výhodou je, že nepotřebuje externí DC/DC konvetor pro výrobu napájecího napětí pro budiče sekundární strany (strany RS232).
Veškerá potřebná napětí si obvod vyrobí sám. Stačí mu k tomu 6 kondenzátorů s kapacitou 100nF.
Tím se celá konstrukce značně zjednoduší. Na následujícím obrázku je schéma zapojení.


Celá kontrukce je postavena na oboustranném plošném spoji o rozměrech 80x55mm. Tento je vestavěn do hliníkové krabičky of firmy TEKO.


Kabely jsou vyvedeny přímo přes stěnu krabičky a k plošnému spoji jsou fixovány příchytkami vytištěnými na 3D tiskárně. Vlastní plošný spoj je do krabičky připevněn přes samolepící distanční sloupky.


Kabelu mají délku "tak akorát" cca 30 cm.  Jeden kus včetně kabelů (zde pro TS480) pak váží pouhých 180 gramů, což je cca 8x méně než Mikrokeyer II s kabelem.


Interface byl ověřen v praktickém provozu a pracuje naprosto bez problémů. V případě zájmu, mám pár plošných spojů navíc. Většinu součástek lze zakoupit ve firmě TME nebo na eBay.


15. 8. 2019

Nová YAGI 50MHz dle G0KSC / New 50MHz G0KSC YAGI

Moje původní YAGI na 6m dle designu YU7EF dosloužila tak nazrál čas udělat novou anténu. Tentkrát jsem zvolil design dle G0KSC a to 7 el. OWA o délce boomu cca 7,2m. Původní YAGI EF0607 měla boom 8,9metru, ale zisk větší jen asi o 0,6dB. Nárůst zisku jsem oželel, protože anténa vychází menší a méně je zatěžován stožár a rotátor. Boom je vyroben z jeklu 40x40x2mm, prvky pak z trubek 12x1mm. Dipól zústal původní. Mechanické provedení je patrné z vložených obrázků. Anténu jsme na stožár zdvihli a namontovali z plošiny, takže to šlo celkem rychle a snadno. Za pomoc s montáží TNX Rudovi OK2ZA.

28. 3. 2019

Yaesu band dekódér pro ovládání anténních přepínačů Mk. II / YAESU band decoder Mk. II

ZDE jsem popsal YAESU band dekódér s 9-ti výstupy, který dekóduje BCD kód pro 9 spodních radioamatérských pásem. S příchodem multi-bandových TRX kdy máme v jednom TRX i pásma 6m, případně i 2m a 70cm vyvstala potřeba rozšířit dekódér o dekódování dalších pásem. Proto jsem původní dekódér rozšířil na plných 16 výstupů, tj. plný počet stavů jež lze kódovat pomocí 4 bitů.

Schéma dekódéru je následující:


Kódování pásem:

Oproti 9-ti výstupové verzi je navíc přidán konektor D-SUB9 a separátní napájecí konektor.
Navíc lze pomocí jumperu JP1 uvést dekódér do inhibice a tím pádem všechny výstupy budičů uvést do plovoucího stavu. Této možnosti lze využít v případě, že potřebujeme například doplnit manuální ovládání.

Jinak platí vše co je napsáno v článku o původním dekódéru.Dekódér je postaven na oboutsranném plošném spoji o rozměrech 65x90mm.

English manual is HERE.

21. 11. 2018

80m TX filter

Jako pokračování filtrů pro omezení vzájemného rušení při kontrstingu v M/S kategorii jsem vyrobil filtr pro 80m. Opět osvědčená konstrukce dle DL7PV. Naměřené parametry jsou v přiloženém grafu.
28. 12. 2017

Předzesilovač W7IUV měření II. / W7IUV preamplifier - measurement II.

Kevin ZL1UJG si postavil předzesilovač na mém plošném spoji a následně provedl měření na profesionální měřícím pracovišti. Výsledky poslal a dal souhlas s jejich zveřejněním. Sami můžete posoudit, že parametry předzesilovače jsou skutečně vynikající.

Pozor!! OIP3 je ve skutečnosti +42.5dBm. V předzesilovači byl osazen 5dB attenuátor.
Z toho můžeme spočítat IIP3 jako 37.5dB-16dB (zisk na 14MHz) = 21,5dB. Uvážíme-li použití 5dB atenuátoru v předzesilovači dostaneme se na hodnotu vstupního IP3=26,5dB.

24. 12. 2017

Úpravy FT1000MP / FT1000MP Modification

Již nějakou dobu jsem se chystal na úpravy mojí FT1000MP doporučené I7SWX. Udělal jsem tři hlavní modifikace a to filtraci napájecího napětí pro VCO pro snížení fázového šumu, úpravu obvodu Noise Blanker a záměnu druhého směšovače za směšovač typu H-Mode. Tato poslední úprava je nejzásadnější a má vliv na celkovou odolnost přijímače. Pro H-Mode směšovač jsem navrhl vlastní plošný spoj do krabičky o rozměrech cca 43x43mm. Jak vypadají úpravy je na následujících fotografiích.

Deska s VCO

Filtr PSU
Deska zabudovaná v šasi


Úprava proti kliksání

Úprava NB, vstupu směšovače a vyvedení napájení pro H-Mode mixer

H-Mode mixer v krabičceZabudovaný mixer3. 12. 2017

ARRL 160m - nový český rekord / ARRL 160-Meter contest - New OK record


Na QTH OK5Z jsme před nedávnem dokončili vertikál na 160m takže není lepší příležitost než ho rovnou vyzkoušet v nějakém poctivém 160m kontestu. Beverage byly nateženy už od minulého týdne kde jel OK3C 160m v CQ WW CW. I když jsem měl nějaké společenské povinnosti v pátek i v sobotu, po dohodě s rodinou jsem se rozhodl tento kontest jet a vyzkoušet jak nám to bude chodit.

První noc jsem začal až cca v 00:00 UTC po příjezdu z Brna. Na výzvu to moc nechodilo, takže zbylo jen hledat a zobat. I tak se do rána podařilo 164 spojení a asi 15.400 bodů. To vypadlo zajímavě, protože platný OK rekord byl 21168 bodů. To mě dalo ještě větší motivaci do další noci pokusit se tento rekord překonat.

Druhou noc jsem byl na QTH již v 21:30 UTC a čekal na otevření pásma. Druhou noc byly podmínky ještě horší než tu první. Na výzvu s nějakým rozumným ratem to šlo asi hodinu. Takže zase hledat a zobat...
Nicméně stanice na pásmu byly a dalo se dovolávat. OK rekord padnul v 01:00 UTC. Podařilo se poměrně hodně násobičů a skoro se podařilo překonat i rekord v kategorii M/S 33.700 bodů. Bohužel na ránem přísun stanic skončil a bylo po závodě. K překonání rekordu M/S jsem potřeboval nějakých 20 spojení.... tak třeba příště.

Celkem tedy  283 spojení,   31130 bodů a  55 násobičů.

FT1000MP + PA, Beverage 275 a 300 deg 100+200m
N1MM+ 

Dosavadní platné rekordyBeverage 300 deg

Beverage 0 deg, v pozadí pak 275deg

Pata vertikálu v sobotu ráno když vyšlo sluníčko

Sobota ráno...

19. 4. 2017

Diplomy DXCC / DXCC Awards

Tak jsem se konečně po létech odhodlal požádat o diplomy DXCC. Vzhledem k tomu, že to není úplně levná záležitost, požádal jsem si jen o mixový "all band" a separátní diplom za 160m kde mám do důchodu ještě co dělat. Všechna spojení jsou potvrzena pouze a jen přes LotW, nepoužil jsem žádnou papírovou QSLi. První KV spojení mám v logu 16.11.1995, takže mě to trvalo cca 22 roků.