26. 10. 2010

Výstupní transformátor pro KV PA 300W / HF PA output transformer

Zde navržený a realizovaný transformátor je určen pro malý portable KV PA 300W se dvěma 150W tranzistory mosfet. Transformátor transformuje impedanci v poměru 1:4 (tj. z 50Ohm na 12.5 a naopak). Transformátor je realizován na feritovém dvouotvorovém jádře BN-43-7051. Primární vinutí je z mosazné trubičky 6mm, sekundární pak 2  závity z lanka v teflonové izolaci o průřezu 1.5mm2. Ćela jsou z jednostranného kuprextitu.

Na následujících obrázcích je vidět praktická relizace transformátoru.
Zapojení pro měření parametrů transformátoru. Primární vinutí je zatíženo 4 ks SMD resistorů 49.9 Ohm.


Transformátor zapájen na testovací desce PA + doplněné kompezanční kondenzátory

Následující grafy ukazují názorně vlastnosti transformátoru


A takto vypadá výsledné přizpůsobení celé výstupní části zesilovače. Transformátor je zapájen do PCB, jsou osazeny oddělovací a blokovací kondenzátory, napájecí tlumivky a místo tranzistorů je v desce zapájena kombinace odporů+kondezátoru simulující výstupní impedanci.Žádné komentáře:

Okomentovat